Noelia Ferragut Tur Prediccions meteorologiques locals per a les Illes Balears
  Prediccions meteorologiques locals per a les Illes Balears Eivissa-Formentera Eivissa-Formentera Menorca Mallorca Illes Balears Illes Balears Illes Balears Illes Balears Illes Balears Illes Balears Illes Balears Illes Balears
Mapa de les Illes Balears | Mapa de Mallorca | Mapa de Menorca | Mapa d'Eivissa i Formentera
 


Conselleria de Medi Ambient Govern de les Illes Balears Grup de Meteorologia Departament de Física Universitat de les Illes Balears

Nota.-
El Grup de Meteorologia de la Universitat de les Illes Balears elabora diariament prediccions meteorològiques a alta resolució per a les Illes Balears per als següents dos dies. Es tracta de prediccions automàtiques generades per un model numèric que, aplicant els principis físics que regulen el comportament de l’atmosfera, determina de manera aproximada l’evolució futura dels paràmetres meteorològics. Donades les diferents fonts d’incertesa que afecten tot procés de predicció d’un sistema tan complexe com l’atmosfera, les prediccions resultants estàn inevitablement subjectes a un cert nivell d’error, per la qual cosa es recomana fer-ne un ús conseqüent dels productes presentats. Aquests productes han de considerar-se com una mera indicació de les tendències futures dels paràmetres meteorològics.