Variables
Localitats

Hora 00
Hora 03
Hora 06
Hora 09
Hora 12
Hora 15
Hora 18
Hora 21
Hora 24
Hora 27
Hora 30
Hora 33
Hora 36
Hora 39
Hora 42
Hora 45
Hora 48
Animación
3 horas -
3 horas +
Menorca
Mallorca
Eivissa-Formentera

Nota.- Dins la casella “Variables” podeu seleccionar els camps prevists cada 3 hores des de el moment inicial de la predicció (H+00) fins el moment final (H+48), vàlids a la data i hora indicades a dalt de la figura. L’hora GMT es refereix a l’hora solar, i per tant per a obtenir l’hora local haureu de sumar 2 hores durant l’horari d’estiu i 1 hora durant l’horari d’hivern. L’escala de color inclosa a la part inferior de la figura indica la magnitud dels camps representats. Dins la casella “Localitats” podeu representar l’evolució dels paràmetres meteorològics a diferents localitats de les Illes Balears.  Notau que el paràmetre “Pluja acumulada” es refereix a la pluja total des de el moment inicial de la predicció, mentres que el paràmetre “Pluja últimes 3H” es refereix a la pluja acumulada durant les 3 hores anteriors al moment de predicció seleccionat.